Img


 Kişisel Verileri Koruma Kanunu    Astel Grup Bilişim İletişim San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yürüttüğümüz uyumluluk çalışmaları ile çalışanlarımız, gerçek kişi müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüzel kişi müşterilerimizin temsilcilerini ve diğer verisi işlenen tüm ilgili kişileri belirlenebilir kılan her türlü veriyi sitemizde belirtilen politikalarla; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte olduğunu tarafınıza bildiririz.
    Veri sorumlusu sıfatına haiz Şirketlerimizin; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engelleyip, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleyerek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almış olduğunu belirtmek isteriz. Aşağıda yer alan Kılavuza tıklayarak şirketimizin politikalarını, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer ilgili kişilere ilişkin aydınlatma metinlerini okuyabilirsiniz. Verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizi ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza iletebilmeniz adına ekte yer alan ‘İlgili Kişi Başvuru Formu’ nu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Aydınlatma Metni
Kişisel Veri İşleme Politikası
İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt Ve Elektronik Ticari İleti Onay Metni
Veri Envanteri

İlgili Kişi Başvuru Formu